Oleme Tallinnas asuv tänapäevane koolituskeskus. Avasime uksed, et aidata täiskasvanutel õppida uusi ameteid. Meie ülesanne on aidata teil kohaneda ja leida endale eriala, mis teeb teid Eesti tööturul alati nõutuks.
Koolituskeskus kutsub teid saama täiendharidust, osalema seminaridel, keelekursustel ja projektides.

TempoKoolitus
Meie teadmised ja kogemused haridusvaldkonnas võimaldavad muuta õppeprotsessi võimalikult kättesaadavaks, huvitavaks ja tänapäevaseks. Täiendame end pidevalt, valime koosseisu ainult parimaid õpetajaid ja arvestame oma õpilaste vajadustega.
Professionaalne kutse- ja keeleõpe on suunatud nii statistiliselt keskmisele nullteadmistega kuulajale kui parema ettevalmistusega õpilastele.

Et tööturul alati konkurentsis püsida ja nõutud olla, on vaja pidevalt õppida, uusi kasulikke oskusi omandada ja tõsta oma erialase ettevalmistuse taset. Täienduskoolitus avardab teie karjääriväljavaateid, avab võimaluse minna üle siduserialale, täiendada teadmisi konkreetses valdkonnas ja omandada oskusi praktiliste ülesannete lahendamiseks.Meie meeskond koosneb kvalifitseeritud õpetajatest, kelle ülesandeks on kvaliteetsete, huvitavate ja taskukohaste koolituste korraldamine, kasutades selleks tänasel tööturul nõutavaid kaasaegseid meetodeid ja programme.

Koolituskeskuse missioon on elukestvaks õppeks motiveeritud kvaliteetse ja konkurentsivõimelise oskustööjõu ettevalmistamine ning selle läbi regiooni jätkusuutliku arengu toetamine.

TempoKoolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
85%
õppijatest
on leidnud endale
uue töökoha
"Ürituste korraldaja"
koolituse õppijad - 11.2021
Meil saate
Omandada nullist uue ajakohase eriala.

Õppida uusi keeli või täita keelelüngad.

Õppida paindliku ja individuaalse graafikuga.

Läbida praktika tõsiseltvõetavates ettevõtetes.

Tunnistuse, mis kehtib kõigis EL riikides.

Kasutada tasuta koolituste sotsiaalset tugiprogrammi.
"Hooldustöötaja" koolituse oppijad
10.2021
Siin saate tutvuda õppekorralduseeskirjaga ning kvaliteedi tagamise alustega

Miks just meie
 • Spetsiaalselt täiskasvanutele
  suunatud õppekavad.
 • Kõik vajalikud litsentsid ja load koolitustegevuseks.
 • Eesti tööturul nõutud erialad.
 • Koolitus kestab kõigest mõne kuu.
 • Tugevad partnerid ja praktikakohad.
 • Kvalifitseeritud koolitajad.
 • Võimalus tellida ettevõttesiseseid
  koolitusi.
 • Koolitused nii vene kui eesti keeles.
Meie programmid ja kursused on teile, kui
 • Olete 18-65 aasta vanune.
 • Elate Eestis ja räägite kas vene või eesti keeles.
 • Soovite leida tööd Eestis, kuid teie eriala ei ole aktuaalne.
 • Teil ei ole võimalik kulutada aastaid uue eriala omandamisele.
 • Te vajate aktuaalset ja alati nõutud eriala.
 • Te soovite ühitada koolituse töö või õppimisega.
Koolituskalender
Toimumise aeg
Koolitus
Koolitaja
Info
26.08.2024 - 19.11.2024
Ritta Roosaar
Aigar Lusti
Mairit Saluveer

19.08.2024
28.02.2025;

09.09.2024-31.03.2025
Tiina Toomingas
Elvira Rozenblat
Eva Õim
Arina Berestova
Anna Koppel
Tatjana Podpovedkina
Marina Pokrovskaja
05.09.2024 - 30.11.2024
Olga Bizjukova
Angela Melikhova
Doris Jasko
03.09.2024-31.12.2024
Stella Parhomtšuk
Angela Melikhova
Tatjana Jušinski
Ilona Thagazitova
03.09.2024-31.12.2024
Tatjana Jušinski
Ljudmila Linnik
Angela Melikhova
Ilona Thagazitova
Olga Bizjukova
02.09.2024-14.11.2024
Olga Bizjukova
19.08.2024-22.11.2024

19.08.2024-20.12.2024
Maarika Veigel
Ljudmila Linnik
Stella Parhomtšuk
Angela Melikhova
Olga Bizjukova
Tatjana Jušinski
Ilona Thagazitova
Miks just meie
Jekaterina Inevatova
Õppedirektor
TempoKoolitus OÜ juhatuse liige, koolitaja.
Lõpetanud Tartu Ülikooli juura eriala ning saanud bakalaureuse kraadi sotsiaalteaduses.
Omab pikaajalise ja eduka projektijuhtimise kogemuse. Täiskasvanute koolitaja, VI tase.
Täiskasvanute koolitamise kogemus aastast 2014.
Koolitajad
 • Stella Parhomtšuk
  Lektor
  2010. aastal omandanud magistrikraadi psühholoogias. Täiskasvanute koolitaja, tase VI.Motivatsioonikoolituste ning karjäärinõustamiste läbiviija. Individuaalne ja grupinõustamine täiskasvanutele. Koolieelse asutuste personali täiendõppekavade koostaja, hooldustöötaja ja tugiisikute koolituste õppekavade koostaja, lektor.Täiskasvanute koolitamise kogemus aastast 2014.
 • Angela Melikhova, PhD
  Lektor
  Kõrgharidus, PhD (Moskva Riiklik Sotsiaalne Ülikool: Õigusteadus; Sotsiaal-Humanitaarinstituut (SHI): Õigusteadus), täiskasvanute koolitaja tase 6.

  Koolitusvaldkonadd: Personali ja administratiivtöö; Ettevõtlus, äriplaani koostamine; Tööõigus; Äriõigus; Struktuuritoetused.

  Kogemus haridusalases tegevuses ja õppekavade koostamise osas.

  Täiskasvanute koolitamise kogemus 15 aastat.

 • Natalja Koroljova
  Lektor
  Kõrgem haridus, inglise keele filoloog. Täiendanud ennast pedagoogika koolitustel. Täiskasvanute õpetamise kogemus aastast 2018. Õpetamise valdkonnad: ürituste korraldus, klienditeenindus, suhtlemispsühholoogia
 • Ilona Thagazitova
  Lektor
  1987 lõpetasin Tallinna medkool Kiitusega - eriala : õde kiitusegs
  1990 lõpetasin Tallinna Medkool Kiitusega -eriaola -velsker kiitusega
  2008 lõpetasin Tallinna Tervishoiu Kõrgkool - bakalaur
  Tõõtasin kardioloogia ja neuroloogia osakonnaades
  Praegu tegelen koduõendusega , samuti tõõtan järelravi osakonnas
  Alates 2017 lektor
  2021 -Tallina aasta huviala õpetaja
 • Tatjana Jušinski
  Lektor
  Kõrgharidus, Tartu Ülikool, arstiteaduskond, õendusteaduse osakond – terviseteaduse magistri kraad. Eesti Punase Risti litsentsiga esmaabiõpetaja.

  Läbinud mitmeid erialaseid koolitusi, töötab intensiivravi õena Tartu Ülikooli Kliinikumis.


  Täiskasvanute koolitaja kogemus aastast 2010.

  Koolitamise põhisuunad: Hooldustöötaja, Tugiisik, Kogemusnõustaja, Lapsehoidja (lapse tervise moodul).
 • Ilmar Ibragimov
  Lektor
  Magistrikraad majanduses (Tallinna Tehnika Ülikool), töökogemus finantsvaldkonnas enam kui 20 aastat, finantsanalüütik ja majandusekspert. Täiskasvanute õpetamise kogemus 12 aastat.
 • Dmitri Kalinin
  Lektor
  Kõrgharidus ärijuhtimise valdkonnas, täiskasvanute koolitaja tave V. IT-alaste koolituste läbiviija. Koolitamise valdkonnad: MS Office, Adobe, web disaini programmid.
 • Olga Bizjukova
  Lektor
  Kõrgharidus finantsjuhtimise valdkonnas (Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor), kutseharidus kokanduses. Enam kui 15-aastane töökogemus toitlustusvaldkonnas. Tegeleb täiskasvanute koolitamisega aastast 2015. Täiskasvanute koolitaja, tase V.
 • Ljudmila Linnik
  Lektor
  Kõrgharidus, Tartu Ülikool, arstiteaduskond, õendusteaduse osakond – terviseteaduse magistri kraad (2011–2014).

  Tallinna Pedagoogikaülikool, õendusala õpetaja eriala (1996–1997).
  Tartu Meditsiinikool, lõpetanud õe erialal kiitusega (1986–1988).

  Töökogemus üle 30a. anestesioloogia, kardiokirurgia, intensiivhematoloogia, hematoloogia ja luuüdi transplantatsiooni, infektsiooniteenistuse osakondades.

  Eesti Punase Risti litsentsiga esmaabiõpetaja, täiskasvanute koolitaja kogemus aastast 2011.
 • Elvira Rozenblat
  Lektor
  Diplomeeritud eesti keele õpetaja, magistrikraad, Tartu Ülikool.

  On läbinud arvukalt õpetajakursusi.

  Kasutab töös erinevaid meetodeid olenevalt õpilaste vanusest, eesmärkidest ja individuaalsetest iseärasustest.

  Viib läbi loenguid ning rühma- ja eratunde.

  Õpetajastaaži üle 10 aasta.
 • Eva Õim
  Lektor
  Diplomeeritud eesti ja vene keele õpetaja üle 20-aastase õpetamiskogemusega.

  Eesti keele kui võõrkeele õpetamise metoodika - Tallinna Pedagoogikaülikool, magistri kraad. Filoloog, vene keele ja kirjanduse õpetaja - Tartu Ülikool

  Omab pikaajaline täiskasvanute koolitamise kogemus.
 • Doris Jasko
  Lektor
  25.õppestaaziga õppejõud raamatupidajatele ja ettevõtjatele (raamatupidamise ja maksunduse alal).

  Metoodika aluseks on praktiline tegevus pearaamatupidajana, ja haarab järgmised tegevusalad: tööstus, kaubandus, toitlustus, transport, mittetulundusühistud ja sihtasutused (korteriühistud ja koostöö SA Harju Ettevõtlus jaArenduskeskus-ga ( HEAK ).

  Olin ühe Euroopa Liidu noorte tööelu projekti juhatajaks (SA-s INNOVE) .

  Korduvalt lektorina võtsin osa Eesti Kaubandus-Tööstuskoda seminarides,Ettevõtluspäevades Eestis (Tallinnas ja Ida-Virimaal).
 • Arina Berestova
  Lektor
  Diplomeeritud eesti keele õpetaja 20-aastase õpetamiskogemusega.

  Kõrgharidus Tartu Ülikool, Bakalaureusekraad,
  eriala Eesti keel võõrkeelena.

  Oskab leida õige lähenemine igale õpilasele, isegi neile, kes arvavad, et ei suuda uut keelt omandada.
 • Anna Koppel
  Lektor
  Diplomeeritud eesti keele õpetaja.

  Kõrgharidus, Tallinna Ülikool, eesti keele kui võõrkeele õpetaja erialal, bakalaureusekraad.
  Osaleb regulaarselt pedagoogilistel täiendkoolitustel.

  Õpetajastaaži üle 5 aasta.
 • Tatjana Podpovedkina
  Lektor
  Diplomeeritud eesti keele õpetaja.

  Lõpetanud Tartu Ülikooli Narva Kolledži bakalaureusekraadiga eesti keele õpetamise erialal.

  Tatjana on töötanud eesti keele õpetajana vene keele baasil viimased 20 aastat üldhariduskoolides kui ka keeltekoolides.
  Kirjutage meile ja me võtame teiega ühendust!
  Kontaktid
  +372 55 533 345
  info@tempokoolitus.ee

  Punane 18, 5.korrus,Tallinn
  Made on
  Tilda