Ettevõtja baaskoolitus
Kursuse toimumise aeg: 05.09.2024 - 30.11.2024
Maksumus: 2200 Eur


Sihtgrupp
Alustavad ja tegutsevad ettevõtjad, ettevõtlushuvilised, tegusad inimesed ning kõik huvilised, kel on huvi alustada ettevõtlusega ning soov õppida koostama äriplaani.

Õpingute alustamise tingimused
Ettevõtja baaskoolituse õppekava alusel võib õppima asuda täisealine isik.

Veebiõpe läbimiseks vajalik elementaarne arvuti kasutamise oskus ning tehnika- arvuti, kaamera, mikrofon (vajadusel tagame iga osalejale vajalik tehnika). Enne koolituse algust võimalik testida Zoom-i kasutamist.

Õppe eesmärk
Koolituse eesmärk on anda potentsiaalsetele ja alustavatele ettevõtjatele vajalikud baasteadmised ning oskused, et luua oma ettevõte ja alustada tegutsemist ettevõtluses ettevõtjana. Koolitus annab teadmised äriplaani koostamise olulisusest ettevõtte loomisel ning oskused koostada jätkusuutliku ettevõtte äriplaan.

Kursuse maht 180 akadeemilist tundi
- 120 ak. tundi auditoorset õppetööd
- 60 ak. tundi iseseisvat tööd


Koolituskeskus TempoKoolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner
.

Õpiväljundid omandanud koolitatav:

- tunneb ettevõtte asutamise ja käivitamise juriidilisi aspekte;
- analüüsib sihtturgu ja määrab kliendi profiili;
- hindab potentsiaalsete klientide teenuste ja toodete vajadust;
- tunneb erinevaid konkurentsivorme;
- tunneb erinevaid turundusmeetmeid- ja kanaleid;
- analüüsib äritegevusega seonduvaid riske;
- tunneb raamatupidamise põhialuseid ning maksunduse alused;
- koostab finantsanalüüsi;
- koostab äriplaani.
   Teadmiste edasiandmine koolitatavatele peab toimuma loengute ja praktiliste näidete varal.

   Äriplaan peab koolitatavatel valmima etapiliselt paralleelselt koolitusega. Lektor annab igale koolitatavale tagasisidet etapiliselt valmiva äriplaani puuduste, parendusvajaduste ja muude ettepanekute kohta. Tagasisidet antakse iga koolitusteema ning mooduli järel ja lisaks vahetult enne äriplaanide kaitsmist, mille tulemusena oskab koolitatav äriplaani korrigeerida või täiendada nii, et äriplaani kirjeldav ja analüütiline osa on omavahel kooskõlas.

   Õppe sisu
   1. Ettevõtluse ja ettevõtjale vajalike kompetentside tutvustus

   2. Ärikeskkond, äriidee ja ärimudel

   3. Turg. Kliendid

   4. Teenused ja tooted

   5. Konkurents

   6. Turundus

   7. Müügi- ja reklaamikanalid

   8. Ettevõtte juhtimine

   9. Riskid

   10. Olulised juriidilised aspektid ettevõtte loomisel ja tegutsemisel

   11. Riskianalüüs

   12. Raamatupidamise ja maksustamise alused

   13. Finantsplaneerimine

   14. Äriplaani esitlus ja kaitsmine
   Kursuse õppekavaga saate tutvuda
   Koolitajad
   • Olga Bizjukova
    Lektor
    Kõrgharidus finantsjuhtimise valdkonnas (Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor), kutseharidus kokanduses. Enam kui 15-aastane töökogemus toitlustusvaldkonnas. Tegeleb täiskasvanute koolitamisega aastast 2015. Täiskasvanute koolitaja, tase V.
   • Angela Melikhova, PhD
    Lektor
    Kõrgharidus, PhD (Moskva Riiklik Sotsiaalne Ülikool: Õigusteadus; Sotsiaal-Humanitaarinstituut (SHI): Õigusteadus), täiskasvanute koolitaja tase 6.

    Koolitusvaldkonadd: Personali ja administratiivtöö; Ettevõtlus, äriplaani koostamine; Tööõigus; Äriõigus; Struktuuritoetused.

    Kogemus haridusalases tegevuses ja õppekavade koostamise osas.

    Täiskasvanute koolitamise kogemus 15 aastat.
   • Doris Jasko
    Lektor
    25.õppestaaziga õppejõud raamatupidajatele ja ettevõtjatele (raamatupidamise ja maksunduse alal).

    Metoodika aluseks on praktiline tegevus pearaamatupidajana, ja haarab järgmised tegevusalad: tööstus, kaubandus, toitlustus, transport, mittetulundusühistud ja sihtasutused (korteriühistud ja koostöö SA Harju Ettevõtlus jaArenduskeskus-ga ( HEAK ).

    Olin ühe Euroopa Liidu noorte tööelu projekti juhatajaks (SA-s INNOVE) .

    Korduvalt lektorina võtsin osa Eesti Kaubandus-Tööstuskoda seminarides,Ettevõtluspäevades Eestis (Tallinnas ja Ida-Virimaal).
   Õppe kogumaht ja maksumus
   Kursuse kestus
   3 kuud
   Koolituse algus
   05.09.2024
   Koolituse õppevorm
   Veebiõpe (Zoom), kohapeal
   Maht 180 akadeemilist tundi
   180 ak. tundi auditoorset õppetööd Zoom-is
   • 120 ak. tundi erialast praktikat
   • 60 ak. tundi iseseisvat tööd
   Esitage küsimusi või registreeruge
   Kontaktid
   +372 55 533 345
   info@tempokoolitus.ee

   Punane 18, 5.korrus,Tallinn
   Made on
   Tilda