Hooldustöötaja koolitus, tase 3 koos esmaabiandja väljaõppega
Кoolitusperiood: 4 kuud
Koolituse kestus:
03.09.2024-31.12.2024
Õppima oodatakse täiskasvanuid inimesi, kes soovivad omandada uusi teadmisi ja oskusi ning töötada hooldajana või täiendada varem omandatud teadmisi ja oskusi sotsiaaltöö valdkonnas.

Hooldustöötaja eriala eesmärgiks on võimaldada õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud tööks hooldusteenuse pakkujana, luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks ja sooritada hooldustöötaja kutsestandardi tase 3 kutseeksami.

Koolituse õppekeeleks on vene keel.

TempoKoolitus on läbinud Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri täienduskoolituse õppekavarühma Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine kvaliteedi hindamise 2023.

Koolituskeskus TempoKoolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
Õppe sisu
Hooldustöötaja kutse taotlemine
Hooldustöötaja kutse-eetika
Suhtlemine ja klienditeeninduse alused
Tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande teenused, hoolduse alused
Töökeskkond ja töötervishoid
Esmaabi
Toiduhügieen. Toitumisõpetuse alused
Arengupsühholoogia
Inimeste elukulg, eakate hooldus
Anatoomia, füsioloogia ja patoloogia
Hooldus erinevate haiguste ja surma korral
Erivajadusega inimeste hooldus
Ergonoomika
Hooldusabivahendid
Ravimiõpetuse alused
Hügieeni- ja ilutoimingud
Aktiviseerivad tegevused
Kodumajandus ja korrastustööd
Eneseanalüüs ja praktika kokkuvõte
Erialane praktika
Õpiväljundid
Koolituse läbimisel õppija
abistab abivajajat elamistoimingute korraldamisel, lähtudes abivajaja seisundist, erivajadusest, taustast ja harjumusest
viib läbi hooldusega seotud toiminguid
järgib kutse-eetika ja konfidentsiaalsuse nõudeid
töötab tervist ja keskkonda säästes
annab vajadusel esmast abi
järgib oma töös toiduhügieeni nõudeid
omab valmisolekut meeskonnatööks
Koolitajad
 • Tatjana Jušinski
  Lektor
  Kõrgharidus, Tartu Ülikool, arstiteaduskond, õendusteaduse osakond – terviseteaduse magistri kraad. Eesti Punase Risti litsentsiga esmaabiõpetaja.

  Läbinud mitmeid erialaseid koolitusi, töötab intensiivravi õena Tartu Ülikooli Kliinikumis.


  Täiskasvanute koolitaja kogemus aastast 2010.

  Koolitamise põhisuunad: Hooldustöötaja, Tugiisik, Kogemusnõustaja, Lapsehoidja (lapse tervise moodul).
 • Ljudmila Linnik
  Lektor
  Kõrgharidus, Tartu Ülikool, arstiteaduskond, õendusteaduse osakond – terviseteaduse magistri kraad (2011–2014).

  Tallinna Pedagoogikaülikool, õendusala õpetaja eriala (1996–1997).
  Tartu Meditsiinikool, lõpetanud õe erialal kiitusega (1986–1988).

  Töökogemus üle 30a. anestesioloogia, kardiokirurgia, intensiivhematoloogia, hematoloogia ja luuüdi transplantatsiooni, infektsiooniteenistuse osakondades.

  Eesti Punase Risti litsentsiga esmaabiõpetaja, täiskasvanute koolitaja kogemus aastast 2011.
 • Angela Melikhova, PhD
  Lektor
  Kõrgharidus, PhD (Moskva Riiklik Sotsiaalne Ülikool: Õigusteadus; Sotsiaal-Humanitaarinstituut (SHI): Õigusteadus), täiskasvanute koolitaja tase 6.

  Koolitusvaldkonadd: Personali ja administratiivtöö; Ettevõtlus, äriplaani koostamine; Tööõigus; Äriõigus; Struktuuritoetused.

  Kogemus haridusalases tegevuses ja õppekavade koostamise osas.

  Täiskasvanute koolitamise kogemus 15 aastat.

 • Ilona Thagazitova
  Lektor
  1987 Tallinna Meditsiinikool eriala: õde (kiitusega).
  1990 Tallinna Meditsiinikool eriala: velsker (kiitusega).
  2012 Tallinna Tervishoiu Kõrgkool - üldõde (bakalaureus).
  Töötas kardioloogia ja neuroloogia osakondades.
  Praegu tegeleb koduõendusega, töötab PERH järelravi osakonnas.
  Alates 2014 täiskasvanute koolitaja.
 • Olga Bizjukova
  Lektor
  Kõrgharidus finantsjuhtimise valdkonnas (Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor), kutseharidus kokanduses. Enam kui 15-aastane töökogemus toitlustusvaldkonnas. Tegeleb täiskasvanute koolitamisega aastast 2015. Läbis Andragoogi (täiskasvanute koolitaja) koolituse.
Õppe kogumaht ja maksumus
Kursuse kestus
4 kuud
Koolituse algus
03.09.2024
Koolituse õppevorm
Veebiõpe (Zoom)
Maht 228 akadeemilist tundi
 • 128 ak. tundi auditoorset õppetööd Zoom-is
 • 80 ak. tundi erialast praktikat
 • 20 ak. tundi iseseisvat tööd
Maksumus
2400 eur
Koolituse õppekavaga saate tutvuda
Esitage küsimusi või registreeruge
Made on
Tilda