Hooldustöötaja koolitus
Кoolitusperiood: 4 kuud
Koolituse algus: 05.09.2023

Hooldustöötaja eriala eesmärgiks on võimaldada õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud tööks hooldusteenuse pakkujana ning luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Koolituskeskus TempoKoolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
Õppe sisu
Suhtlemine ja klienditeeninduse alused
Kutse-eetika
Töökeskkond ja töötervishoid
Arengupsühholoogia
Sotsiaalpoliitika ja ja inimõigused
Rahvatervise,terviseedenduse ja sotsiaaltervishoiu alused
Suhtlemispsühholoogia ja pedagoogika alused
Hoolduse alused
Tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande teenused
Anatoomia, füsioloogia ja patoloogia
Inimese elukulg
Laste hoolekanne
Gerontoloogia ja eaka hooldus
Erivajadustega inimeste hooldus
Hooldus erinevate haiguste korral
Hooldusabivahendid
Ergonoomika
Toitumisõpetuse alused
Ravimiõpetuse alused
Aktiviseerivad tegevused
Kodumajandus ja korrastustööd
Õpiväljundid
Peale õppekava läbimist õppija
Väärtustab oma kutseala ja arendab oma kutseoskusi
Oskab planeerida, teostada, hinnata ja arendada oma tööd
Järgib kutse-eetika ja konfidentsiaalsuse nõudeid
Oskab iseseisvalt rakendada oma kutse- ja erialaseid teadmisi ning oskusi erinevates töösituatsioonides
On orienteeritud kvaliteetsete õpi- ja töötulemuste saavutamisele
Vastutab abivajaja, enda ja kaastöötajate turvalisuse eest, tuleb toime ohuolukordades
Töötab tervist ja keskkonda säästes
Oskab teha eetilisi ja seadusest lähtuvaid valikuid
Oskab suhelda, informatsiooni hankida ja analüüsida
Omab valmisolekut meeskonnatööks
Koolitajad
 • Tatjana Jušinski
  Lektor
  Kõrgharidus, Tartu Ülikool, arstiteaduskond, õendusteaduse osakond – terviseteaduse magistri kraad. Eesti Punase Risti litsentsiga esmaabiõpetaja.

  Läbinud mitmeid erialaseid koolitusi, töötab intensiivravi õena Tartu Ülikooli Kliinikumis.


  Täiskasvanute koolitaja kogemus aastast 2010.

  Koolitamise põhisuunad: Hooldustöötaja, Tugiisik, Kogemusnõustaja, Lapsehoidja (lapse tervise moodul).
 • Ljudmila Linnik
  Lektor
  Kõrgharidus, Tartu Ülikool, arstiteaduskond, õendusteaduse osakond – terviseteaduse magistri kraad (2011–2014).

  Tallinna Pedagoogikaülikool, õendusala õpetaja eriala (1996–1997).
  Tartu Meditsiinikool, lõpetanud õe erialal kiitusega (1986–1988).

  Töökogemus üle 30a. anestesioloogia, kardiokirurgia, intensiivhematoloogia, hematoloogia ja luuüdi transplantatsiooni, infektsiooniteenistuse osakondades.

  Eesti Punase Risti litsentsiga esmaabiõpetaja, täiskasvanute koolitaja kogemus aastast 2011.
 • Angela Melikhova, PhD
  Lektor
  Kõrgharidus, PhD (Moskva Riiklik Sotsiaalne Ülikool: Õigusteadus; Sotsiaal-Humanitaarinstituut (SHI): Õigusteadus), täiskasvanute koolitaja tase 6.

  Koolitusvaldkonadd: Personali ja administratiivtöö; Ettevõtlus, äriplaani koostamine; Tööõigus; Äriõigus; Struktuuritoetused.

  Kogemus haridusalases tegevuses ja õppekavade koostamise osas.

  Täiskasvanute koolitamise kogemus 15 aastat.

 • Ilona Thagazitova
  Lektor
  1987 lõpetasin Tallinna medkool Kiitusega - eriala : õde kiitusegs

  1990 lõpetasin Tallinna Medkool Kiitusega -eriaola -velsker kiitusega

  2008 lõpetasin Tallinna Tervishoiu Kõrgkool - bakalaur
  Tõõtasin kardioloogia ja neuroloogia osakonnaades

  Praegu tegelen koduõendusega , samuti tõõtan järelravi osakonnas
  Alates 2017 lektor
  2021 -Tallina aasta huviala õpetaja
Õppe kogumaht ja maksumus
Kursuse kestus
4 kuud
Koolituse algus
05.09.2023
Maht 220 akadeemilist tundi
 • 100 ak. tundi auditoorne õppetöö
 • 80 ak. tundi ettevõtte praktika
 • 40 ak. tundi iseseisvat tööd
Maksumus
2200 eur
Koolituse õppekavaga saate tutvuda
Esitage küsimusi või registreeruge
Made on
Tilda