Hooldustöötaja
koolitus
Кoolitusperiood: 3 kuud
Koolituse algus: 24.01.2022

Hooldustöötaja eriala eesmärgiks on võimaldada õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud tööks hooldusteenuse pakkujana ning luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Koolituskeskus TempoKoolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
Õppe sisu
Suhtlemine ja klienditeeninduse alused
Kutse-eetika
Töökeskkond ja töötervishoid
Arengupsühholoogia
Sotsiaalpoliitika ja ja inimõigused
Rahvatervise,terviseedenduse ja sotsiaaltervishoiu alused
Suhtlemispsühholoogia ja pedagoogika alused
Hoolduse alused
Tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande teenused
Anatoomia, füsioloogia ja patoloogia
Inimese elukulg
Laste hoolekanne
Gerontoloogia ja eaka hooldus
Erivajadustega inimeste hooldus
Hooldus erinevate haiguste korral
Hooldusabivahendid
Ergonoomika
Toitumisõpetuse alused
Ravimiõpetuse alused
Aktiviseerivad tegevused
Kodumajandus ja korrastustööd
Õpiväljundid
Peale õppekava läbimist õppija
Väärtustab oma kutseala ja arendab oma kutseoskusi
Oskab planeerida, teostada, hinnata ja arendada oma tööd
Järgib kutse-eetika ja konfidentsiaalsuse nõudeid
Oskab iseseisvalt rakendada oma kutse- ja erialaseid teadmisi ning oskusi erinevates töösituatsioonides
On orienteeritud kvaliteetsete õpi- ja töötulemuste saavutamisele
Vastutab abivajaja, enda ja kaastöötajate turvalisuse eest, tuleb toime ohuolukordades
Töötab tervist ja keskkonda säästes
Oskab teha eetilisi ja seadusest lähtuvaid valikuid
Oskab suhelda, informatsiooni hankida ja analüüsida
Omab valmisolekut meeskonnatööks
Õppe kogumaht ja maksumus
Kursuse kestus
3 kuud
Koolituse algus
24.01.2022
Maht 220 akadeemilist tundi
  • 100 ak. tundi auditoorne õppetöö
  • 80 ak. tundi ettevõtte praktika
  • 40 ak. tundi iseseisvat tööd
Maksumus
1980 eur
Koolituse õppekavaga saate tutvuda
Esitage küsimusi või registreeruge
Küsimused
Vajutades nupule «saadan», annate nõusoleku oma andmete töötlemiseks TempoKoolitus OÜ poolt.
Made on
Tilda