Ürituste korraldaja
Кoolitusperiood: 3 kuud
Koolituse algus: 09.01.2023

Ettevõtlikkuse ja õpioskuste arendamine ning praktiliste oskuste omandamine vaba- ja puhkeaja tegevuste korraldamisest.

Koolituskeskus TempoKoolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Õppe sisu
Mis on üritus ja kes on ürituse korraldaja. Nõudmised ürituse korraldajale
Ülevaade fondidest, kust ja kuidas küsida ürituste sh. rahvakultuuriürituste korraldamiseks toetust
Traditsioonilised rahvakultuuriüritused, mängude ja tegevuste läbiviimise metoodika
Eelarve koostamine
Ürituse planeerimine
Ürituse stsenaariumi kirjutamine
Ürituse programmi koostamine ja läbiviimine
Koostööpartnerite leidmine ja kaasamine
Õpioskused ja õppimisvõimalused. Oma edasise õppimise eesmärgistamine ja planeerimine
Ürituse reklaamimine ja turustamine
Vastuvõtu korraldamine, etikett
Õpiväljundid
Kursuse lõpetanu:
Oskab organiseerida ja läbi viia erinevaid vaba- ja puhkeaja tegevusi, planeerida eelarvet ja kirjutada ürituse stsenaariumi ning üritust reklaamida ja turustada
Oskab juhendada ja nõustada vaba- ja puhkeaja tegevuses osalejaid
Teab, kust ja kuidas küsida korraldamiseks raha ja oskab koostada eelarvet
Teab olulisi rahvakalendri tähtpäevi ja kombeid
Koolitajad
Natalja Koroljova
Lektor
Kõrgem haridus, inglise keele filoloog. Täiendanud ennast pedagoogika koolitustel. Täiskasvanute õpetamise kogemus aastast 2018. Õpetamise valdkonnad: ürituste korraldus, klienditeenindus, suhtlemispsühholoogia
Dmitri Kalinin
Lektor
Kõrgharidus ärijuhtimise valdkonnas, täiskasvanute koolitaja tave V.

IT-alaste koolituste läbiviija.

Koolitamise valdkonnad: MS Office, Adobe, web disaini programmid.
Angela Melikhova, PhD
Lektor
Kõrgharidus, PhD (Moskva Riiklik Sotsiaalne Ülikool: Õigusteadus; Sotsiaal-Humanitaarinstituut (SHI): Õigusteadus), täiskasvanute koolitaja tase 6.

Koolitusvaldkonadd: Personali ja administratiivtöö; Ettevõtlus, äriplaani koostamine; Tööõigus; Äriõigus; Struktuuritoetused.

Kogemus haridusalases tegevuses ja õppekavade koostamise osas.

Täiskasvanute koolitamise kogemus 15 aastat.
Õppe kogumaht ja maksumus
Kursuse kestus
3 kuud
Koolituse algus
09.01.2023
Maht 140 akadeemilist tundi
100 ak. tundi auditoorne õppetöö
20 ak. tundi iseseisvat tööd
Maksumus
1900 eur ehk 475 eur/kuus
Koolituse õppekavaga saate tutvuda
Esitage küsimusi või registreeruge
Küsimused
Vajutades nupule «saadan», annate nõusoleku oma andmete töötlemiseks TempoKoolitus OÜ poolt.
Made on
Tilda