Praktiline teenindusalane suhtlemine inglise keeles
Toimumisaeg: 10.04.2023- 30.06.2023
Maksumus: 1500 eur


Koolitus on mõeldud erialase hariduseta või aegunud oskustega täiskasvanud õppijatele, kes tegelevad igapäevaselt klientide teenindamisega (hotellis, puhketalus, restoranis, kohvikus, kaupluses) ja kellel puudub inglise keeles suhtlemise praktika või julgus suhelda klientidega inglise keeles.

Õppe eesmärk on õpetada erialast keelt tööturul paremaks toimetulekuks; aidata omandada erialast inglise keelt mis aitaks leida tööd ja olla tööturul konkurentsivõimeline ning innovatiivne

Õppemeetodid
  • Auditoorne töö (60 tundi) kontakttunnid (ülesannete lahendamine, grupitööd, seminarid, testid)
  • Iseseisev töö (20 tundi)

Koolituskeskus TempoKoolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Koolituse läbinu
Moodustab iseseisvalt grammatiliselt korrektseid lihtsamaid jutustavaid ja küsilauseid
Saab aru kliendi esitatud küsimustest ja oskab neile vastata (telefoni teel või otsesel suhtlemisel)
Mõistab klientide probleeme ja oskab neid aidata
Oskab vestelda klientidega toodetest/teenustest.
Reageerib klientide positiivsele ja negatiivsele tagasisidele
Koolituse õppekavaga saate tutvuda
Teemad
Hääldus
Küsilause ja jutustava lause moodustamine: lihtolevikus, lihtminevikus ja lihttulevikus (kõige kasutatavamad tegusõnad teeninduses)
Klientide tervitamine
Kaupade/teenuste tutvustamine, müümine ja makseviisid (hinnad, numbrid, kuupäevad, kellaajad)
Kaupade tagastamine ja vabandamine
Telefonivestlused: teadete jätmine ja vastuvõtmine, spelling
Klientide tagasiside
Klientide probleemid ja nende lahendamine
Iseseisev töö
Koolitajad
  • Natalja Koroljova
    Lektor
    Kõrgem haridus, inglise keele filoloog. Täiendanud ennast pedagoogika koolitustel. Täiskasvanute õpetamise kogemus aastast 2018. Õpetamise valdkonnad: ürituste korraldus, klienditeenindus, suhtlemispsühholoogia
Esitage küsimusi või registreeruge
Vajutades nupule «saadan», annate nõusoleku oma andmete töötlemiseks TempoKoolitus OÜ poolt.
Made on
Tilda