Klienditeenindusspetsialist
Кoolitusperiood: 3 kuud
Koolituse algus: 02.08.2022

Klienditeenindusspetsialisti eriala eesmärgiks on võimaldada õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud tööks kaubanduse valdkonnas ning luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Koolituskeskus TempoKoolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
Õppe sisu
Karjääri planeerimise ja ettevõtluse alused
Kaupade käitlemine ja kaubatundmine
Teenindamine ja müümine
Kassatöö
Müügitöö korraldamine
Erialane praktika
Õpiväljundid
Pärast õppekava läbimist õpilane
Rakendab tulemuslikult kaubandusettevõttes vajalikke suhtlemisoskusi ja töövõtteid, info - ja kommunikatsioonitehnoloogiaid ning kasutab töövahendeid säästlikult
Tuleb kaubandusettevõttes toime kaupade käitlemise, teenindamise, müümise ja kassatööga, tundes kaupa ning lähtudes müügitöö korraldamise põhimõtetest
On võimeline töötama klienditeenindajana/müügispetsialistina kaubandusettevõtte meeskonnaliikmena, vastutades enda töö eest ning kohanedes muutuvate olukordadega
Suhtub oma töösse vastutustundlikult, teadvustades enda eri - ja tööalase täiendamise vajadust
Õppe kogumaht ja maksumus
Kursuse kestus
3 kuud
Koolituse algus
02.08.2022
Maht 420 akadeemilist tundi
220 ak. tundi auditoorne õppetöö 160 ak. tundi ettevõtte praktika 40 ak. tundi iseseisvat tööd
Maksumus
1900 eur
Koolituse õppekavaga saate tutvuda
Esitage küsimusi või registreeruge
Vajutades nupule «saadan», annate nõusoleku oma andmete töötlemiseks TempoKoolitus OÜ poolt.
Made on
Tilda