Kinnisvarahooldaja
Кoolitusperiood: 4 kuud
Koolituse algus: 02.05.2022

Kinnisvarahooldaja eriala eesmärgiks on võimaldada õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud tööks hooldusteenuse pakkujana ning luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Koolituskeskus TempoKoolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
Õppe sisu

Sisepuhastus- ja koristustööd
Kinnisvarahooldaja alusteadmised
Praktika hoonete ja krundi rajatiste hooldusel ja heakorratöödel
Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
Õpiväljundid
Õpingute läbimisel õppija
Mõistab kinnisvara korrashoiu eesmärke ja komplekstegevuste olemust ning majapidaja rolli ja vastutust nende elluviimisel
Oskab iseseisvalt organiseerida oma tööd, tuleb tööülesannete täitmisega toime tavapärastes olukordades järgides oma töös kutse- eetikat ja head tava
Vastutab tööülesannete nõuetekohase ja tähtajalise täitmise eest
Järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel energiatõhususe põhimõtteid ning töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid
On avatud koostööle ja töötab meeskonna liikmena, arendab sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi ning käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil
Õppe kogumaht ja maksumus
Kursuse kestus
4 kuud
Koolituse algus
02.05.2022
Maht 420 akadeemilist tundi
200 ak. tundi auditoorne õppetöö 180 ak. tundi ettevõtte praktika 40 ak. tundi iseseisvat tööd
Maksumus
1950 eur
Koolituse õppekavaga saate tutvuda
Esitage küsimusi või registreeruge
Vajutades nupule «saadan», annate nõusoleku oma andmete töötlemiseks TempoKoolitus OÜ poolt.
Made on
Tilda